Tumblelog by Soup.io
  • najlepsza
  • ninjamonkey
  • powertomato
  • boxcat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

1626 c93a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
5056 4f41 500
Reposted byluksterHypothermiaAnetzschkaEinhornZorrop856
1624 1272
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaintroweird introweird
4022 a955
Reposted frombestform bestform viabezznieczulenia bezznieczulenia
Reposted fromFlau Flau viaFiriath Firiath

November 09 2018

Reposted fromomgsloths omgsloths viaSchattenhonig Schattenhonig

November 07 2018

Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia

November 06 2018

Niektóre kobiety są takie naturalne. Nie malują się za wiele, noszą rozpuszczone włosy i śmieją się odchylając głowę do tylu. Są takie prawdziwe, takie.. kobiece właśnie. To widać już na pierwszy rzut oka, sposób w jaki się poruszają, jak mówią, jak otwierają puszkę z colą. Tu nie chodzi o seksapil, niewinność, bezradność czy kruchość. One mają w sobie kobiecość, tą niesamowitą delikatność i zapierający dech w piersiach wdzięk.
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viarybasferyczna rybasferyczna

November 04 2018

9352 170b 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viashampain shampain

November 03 2018

9025 1aa9 500
Reposted bytvaseyesmociumpaniewykurwiajponurykosiarzfastjackPaseroVirusbananaappleLonePoProstubananowoMrCoffexanthlllmfrikadellesiostraratekKrzychulecjotcceBiesBereniceLukasYorkpulczynskika11eskizzofafnirscaveTurekMenistanambassadorofdumbvimeselentarieaundsLiliumckisbackshowmetherainbowtaki1januschytrusschottladen

November 02 2018

6348 4c50 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaHypothermia Hypothermia
1794 8369 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
8573 3333
Reposted fromzciach zciach viaPaseroVirus PaseroVirus

October 31 2018

Reposted fromFero Fero

October 30 2018

October 29 2018

5547 7567 500
Reposted fromtotal1ty total1ty

October 28 2018

9697 1c9b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaferiach feriach

October 27 2018

1024 31af 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl