Tumblelog by Soup.io
  • najlepsza
  • ninjamonkey
  • powertomato
  • boxcat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

2497 3bdb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
1912 9e0c 500

September 17 2018

Reposted fromzelbekon zelbekon viaedhell edhell
8865 4bc5 500
Reposted fromratek ratek viastraycat straycat
Reposted frombreakcore breakcore

September 16 2018

Reposted fromnordern nordern viav2px v2px
9407 ea12 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiauek biauek

September 15 2018

Reposted fromzelbekon zelbekon viaxal xal
Reposted fromnaich naich vianordern nordern
3104 78b5 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viav2px v2px

September 13 2018

2288 ff38 500
Reposted bybiauektonietakxalxanthmangoenaichFeindfeuerLanousputnikstreetartTamahlshikajitoadielefugketp125
2276 d27b 500
Reposted bypaganLeguanienunterlandstraycatablpsychedelixBrainyfrequenzwasser

September 12 2018

Reposted fromFlau Flau viakelu kelu
9455 0923 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Wielokrotnie słyszałem teksty typu: " młodość ma swoje prawa"," najlepiej wyszaleć się za młodu" i tym podobne. Wszyscy dookoła chodzą do klubów, barów, czy na domówki. Wszyscy chcą się bawić, podczas gdy ja nie czuję takiej potrzeby, co więcej, nie mam na to ani trochę ochoty.
Nie mam też ochoty pieprzyć się z nieznajomą osobą, czy chociażby koleżanką. Co niestety wiele osób również uważa za formę zabawy.
A ja tego wszystkiego nie rozumiem.
Czy faktycznie nie chcę się bawić tak jak oni wszyscy czy po prostu z jakiegoś powodu ukrywam tę chęć przed samym sobą? Może nie tyle co ukrywam, co w jakiś sposób odpycham od siebie każdą możliwość, okazję do zabawy.  Czy coś jest ze mną nie tak, czy wręcz przeciwnie, wszystkie moje pragnienia, które są całkowicie rozbieżne z pragnieniami wszystkich wokoło, są w porządku wobec mnie i innych ?

Nawet teraz, pisząc to czuję, że tego nie chcę z całych sił broniąc się przed zaproszeniem do klubu.
Czasami pojawia mi się ochota wyjścia do ludzi, pobawienia się jak reszta, życia w normalny sposób, jak większość. Jednak po kilku minutach spędzonych w jakimkolwiek towarzystwie po prostu mam dość i stwierdzam, że to była zła decyzja. O wiele bardziej wolę siedzieć w domu, poczytać książkę albo przespacerować się po mieście późną nocą. Czuję jakbym tracił szansę na młodość i zabawę, jednocześnie nie żałując tej utraty.
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny
3946 feaf 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu

August 21 2018

3098 5929 500
Reposted fromsnuggle snuggle viathebizon thebizon

August 20 2018

1587 117b 500
Reposted frompsychedelics psychedelics viamandziara mandziara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl